MB-Slimline – system okien o wąskich profilach

System okien z przegrodą termiczną MB-Slimline o wysokiej izolacyjności termicznej, służy do wykonywania różnych typów okien otwieranych do wewnątrz (rozwieranych, uchylnych, rozwierano-uchylnych) oraz stałych, które cechuje poza doskonałą izolacją termiczną również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. System okien MB-Slimline, dzięki bardzo małej szerokości profili aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, umożliwia budowę skrzydeł okien w dwóch wariantach – z widocznymi lub niewidocznymi profilami (SG) od zewnętrznej strony zabudowy. Wygląd pól stałych i otwieranych, w przypadku użycia niewidocznych skrzydeł, jest więc prawie identyczny. System ten może również świetnie zastąpić starego typu okna wykonane z profili stalowych, zapewniając podobny wygląd w widoku od strony zewnętrznej zabudowy, jednocześnie znacznie zwiększając izolacyjność termiczną przegrody.

Funkcjonalność i estetyka:

wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom uszczelki centralnej

dobra izolacyjność termiczna

szeroki zakres szklenia do 81 mm

zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż większości dostępnych okuć

technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona. Połączenia profili (narożne i typu „T”) wykonuje się poprzez skręcanie lub kołkowanie

Parametry techniczne:

Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Wodoszczelność: klasa E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001

Izolacyjność termiczna (Uw): od 0,8 W/(m2K)